Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 30 lipiec 2018

1. Wstęp.

Terminy:

Usługodawca - firma Interkul Krystyna Kulwikowska, ul. Marusarzówny 2/16, 84-300 Lębork, NIP: 841-125-58-52, REGON: 365641503

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę www.webhosting1st.com

Klient – osoba odwiedzająca stronę www.webhosting1st.com oraz zamawiająca na niej usługi

Usługodawca zobowiązuje się zrobić wszystko, co niezbędne, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo danych przekazywanych mu przez Użytkowników oraz Klientów, a w szczególności ich danych osobowych. Poniższa Polityka Prywatności wyjaśni m.in. jakie dane gromadzi Usługodawca, w jaki sposób je wykorzystuje oraz komu je przekazuje.

Poniższa Polityka Prywatności została stworzona z myślą o pełnej zgodności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych, zwanym w skrócie RODO, (z angielskiego General Data Protection Regulation, czyli GDPR) rozporządzeniu stworzonym przez Parlament Europejski o numerze (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jeżeli Użytkownik lub Klient nie zgadza się z poniższą Polityką Prywatności, nie powinien korzystać ze strony www.webhosting1st.com. Ponadto jeżeli Użytkownik lub Klient ma jakieś pytania odnośnie niniejszej Polityki Prywatności, należy je kierować na .

2. Jakie dane są zbierane?

Usługodawca zobowiązuje się ograniczać do minimum ilość informacji gromadzonych o Użytkownikach i Klientach. Pierwszym rodzajem danych, jakie zbiera Usługodawca są dane ogólne, które nie są ściśle związane z danym Użytkownikiem. Usługodawca nie jest w stanie ustalić danych personalnych Użytkownika na ich podstawie i są one zbierane w celach statystycznych. Wchodząc na stronę www.webhosting1st.com Użytkownik lub Klient udostępnia Usługodawcy takie dane jak: nazwa urządzenia i jego system operacyjny, z którego się łączy, swój adres IP oraz rodzaj i wersję przeglądarki internetowej, jakie podstrony odwiedza, datę oraz czas ich odwiedzin, czy rozpoczął proces składania zamówienia oraz jakąkolwiek inną aktywność, wykonaną na naszej stronie www.webhosting1st.com.

Drugim rodzajem danych gromadzonych przez Usługodawcę są dane personalne Użytkowników lub Klientów. Chodzi tutaj o następujące dane:

  • Dane osobowe, wymagane podczas zamawiania usługi: Użytkownik lub Klient, który zamawia usługę na stronie www.webhosting1st.com, zobowiązany jest podać następujące dane: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej e-mail, hasło oraz nazwę swojej domeny. Ponadto Użytkownik lub Klient może podać takie dane jak: numer telefonu, nazwę firmy, numer NIP, jednak nie są one wymagane.
  • Dane wprowadzane podczas dokonywania płatności: Użytkownik lub Klient zamawiający usługi na stronie www.webhosting1st.com, zobowiązany jest do ich opłacenia. Usługodawca udostępnił w tym celu kilka sposobów płatności, wymagających wprowadzenia pewnych danych osobowych, jednak w większości wypadków są one wprowadzane na stronach trzecich, obsługujących dane płatności, dlatego każdy Użytkownik lub Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Prywatności każdej z tych stron.
  • Dane wprowadzane poprzez czat lub formularze kontaktowe: Usługodawca udostępnił swoim Użytkownikom i Klientom zarówno czat jak i formularze kontaktowe, dzięki którym możliwa jest komunikacja między obiema stronami. Zarówno na czacie jak i na formularzu kontaktowym, Użytkownik lub Klient może być poproszony o podanie takich danych jak imię, nazwisko oraz e-mail, które są niezbędne do przeprowadzenia dalszej konwersacji.

3. W jaki sposób dane te są wykorzystywane?

Głównym celem gromadzenia danych przez Usługodawcę jest poprawna identyfikacja Klientów, w celu realizacji zamówień oraz prawidłowego funkcjonowania strony www.webhosting1st.com. Ponadto pomagają one ulepszać sposób obsługi Użytkowników lub Klientów oraz jakość świadczonych usług przez Usługodawcę.

Gromadzone dane umożliwiają Usługodawcy na odpowiadanie na pytania lub zlecenia, wysyłane poprzez formularze kontaktowe i czat online.

Dane te wykorzystywane są do kontaktu z Klientem w celu informowania go o wygasającej wkrótce usłudze, zaległych płatnościach, aktualizacji Regulaminu lub niniejszej Polityki Prywatności oraz zmianach w sposobie świadczenia usług. Usługodawca może również kontaktować się z Klientem w celu wyjaśnienia problemów związanych ze świadczonymi mu usługami, czy też z innego, bliżej nieokreślonego powodu.

Dane te są wykorzystywane również w celu poinformowania Klienta o ewentualnych włamaniach do systemów Usługodawcy lub wycieku danych osobowych, dzięki czemu będzie można ograniczyć straty spowodowane tego typu zdarzeniami.

Ponadto dane kontaktowe Klientów mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych, do promocji innych usług Usługodawcy, nie będą one jednak przekazywane w tym celu podmiotom trzecim.

4. Przechowywanie danych.

Usługodawca zobowiązuje się do przechowywania danych Klienta tylko wtedy, gdy posiada on aktywne konto na stronie www.webhosting1st.com. Jedynym odstępstwem od powyższej zasady jest sytuacja, w której toczy się postępowanie sądowe z udziałem Klienta i sąd może zażądać od Usługodawcy przekazania danych Klienta.

5. Bezpieczeństwo danych.

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby możliwie najlepiej zabezpieczyć dane osobowe swoich Klientów, przed ewentualnymi zagrożeniami, włamaniami lub wyciekami informacji. Usługodawca wdrożył procedury, które pomagają zapobiec powyższym sytuacją, należą do nich m.in. zabezpieczenie konta Klienta hasłem, które jest przechowywane w zaszyfrowanej formie, zabezpieczenie strony logowania przed atakami typu brute force, możliwość odzyskania hasła do konta jest możliwe tylko dla osoby posiadającej dostęp do e-maila Klienta, strona www.webhosting1st.com używa protokołu SSL, dzięki czemu dane przesyłane między Klientem a serwerem Usługodawcy są szyfrowane. Ponadto Usługodawca na bieżąco aktualizuje używane oprogramowanie, dzięki czemu wszelkie znane luki w ich bezpieczeństwie są usuwane.

Usługodawca jednak nie może dać 100% gwarancji na to, że mimo zastosowanych procedur, nigdy nie będzie miał miejsca udany atak hakerski, na systemy Usługodawcy i nie nastąpi wyciek danych.

Bezpieczeństwo danych w dużej mierze zależy od samego Klienta. Powinien on używać trudnych do złamania haseł i nie udostępniać ich osobom trzecim. To samo tyczy się konta e-mail, użytego do założenia konta na stronie www.webhosting1st.com, a na którym to przechowywane są dane osobowe Klienta.

6. Prawa i obowiązki Klienta.

Klient zobowiązany jest podawać rzetelne i prawdziwe informacje, wymagane podczas składania zamówienia usług, świadczonych przez Usługodawcę. Ponadto jeżeli dane te uległy zmianie w czasie trwania okresu świadczenia usług, Klient zobowiązany jest je jak najszybciej uaktualnić.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług Klientowi oraz zamknięciu jego konta na stronie www.webhosting1st.com, w sytuacji gdy okaże się, że Klient podał nieprawdziwe lub po części nieprawdziwe dane.

Klient ma prawo pełnego wglądu w swoje dane osobowe, przechowywane przez Usługodawcę oraz możliwość poprawienia błędów, jeżeli takie występują. Można tego dokonać logując się do konta założonego przez Usługodawcę na stronie www.webhosting1st.com. Zgodnie z obowiązującymi przepisami „RODO” wspomnianymi na wstępie, Klient ma również prawo przetransferowania swoich danych do innego administratora danych, jeżeli tylko nie będą tego uniemożliwiały aspekty techniczne.

Ponadto Klient ma prawo zażądać usunięcia wszelkich danych dotyczących jego osoby, jakie Usługodawca przechowuje w swoich systemach, jednak w takiej sytuacji Usługodawca nie będzie mógł w dalszym ciągu świadczyć usług na rzecz Klienta, a jego konto na stronie www.webhosting1st.com zostanie zamknięte.

W sytuacji, gdy Klient lub Użytkownik strony www.webhosting1st.com uzna, że Usługodawca narusza prawo w stosunku do tego, w jaki sposób są gromadzone lub wykorzystywane jego dane osobowe, może złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zaleca się jednak, aby w tej sytuacji skontaktować się najpierw z Usługodawcą poprzez .

7. Transfer danych osobowych.

Usługodawca zobowiązuje się do tego, aby transfer danych osobowych Klientów, do podmiotów trzecich, ograniczony był do niezbędnego minimum. Poniżej przedstawiamy sytuacje, w których jest to konieczne:

  • obsługa płatności – niektóre rodzaje płatności, udostępnione przez Usługodawcę w celu opłacenia usług, mogą wymagać transferu części lub całości danych Klienta, którymi dysponuje Usługodawca. Ponadto mogą one dokonywać transferu danych poza obszar Unii Europejskiej, jeżeli tylko serwery operatora płatności znajdują się poza jej obszarem.
  • obowiązki prawne – Usługodawca jest zobowiązany przez polskie prawo, aby w sytuacji gdy sąd zażąda od niego przekazania danych osobowych danego Klienta, ze względu na toczący się proces karny lub cywilny, do przekazania tych danych, bez względu na to czy Klient wyraża na to zgodę, czy też nie.
  • sprzedaż lub połączenie firmy z innym podmiotem – może się zdarzyć, że firma Usługodawcy zostanie przejęta lub wykupiona przez podmiot trzeci i w takiej sytuacji dane wszystkich Klientów Usługodawcy zostaną przekazane temu podmiotowi. Jeżeli podmiot ten będzie się znajdował poza obszarem Unii Europejskiej, w takiej sytuacji transfer danych Klientów również odbędzie się poza jej obszar.

Podmioty lub strony trzecie, które otrzymały dostęp do danych naszych Klientów, zobowiązane są do przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności.

W pozostałych przypadkach Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania jakichkolwiek danych swoich Klientów stronom trzecim.

8. Cookies.

Strona www.webhosting1st.com używa pliki Cookies. Definicję plików Cookies można znaleźć na następującej stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Usługodawca używa następujących rodzajów plików Cookies na stronie www.webhosting1st.com:

  • podstawowe – są one konieczne do prawidłowego działania strony, dzięki nim Klient może się zalogować do swojego konta, opłacić usługę, skontaktować się z Usługodawcą lub anulować zamówienie. Bez nich Usługodawca nie ma technicznej możliwości, aby świadczyć usługi Klientowi.
  • analityczne – są wykorzystywane do badania, w jaki sposób Użytkownik lub Klient korzysta ze strony www.webhosting1st.com. Ponadto dzięki nim możliwe jest prowadzenie statystyk ilości unikatowych odwiedzin, odsłon, rejestracji kont i innych tego typu danych, wykorzystywanych w celu ulepszania obsługi Klienta oraz jakości świadczonych usług przez Usługodawcę.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć używanie plików Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

9. Zmiany w Polityce Prywatności.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. Każdy Klient posiadający konto na naszej stronie, zostanie o takiej zmianie poinformowany, drogą e-mailową, 14 dni przed jej faktycznym wprowadzeniem w życie. W przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian, Klient ma prawo do rezygnacji z dotąd świadczonych usług oraz do zamknięcia konta na stronie www.webhosting1st.com.

10. Akceptacja niniejszej Polityki Prywatności.

Każdy Użytkownik lub Klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności, a w przypadku jakichkolwiek niejasności powinien skontaktować się z Usługodawcą, w celu ich wyjaśnienia. Jeżeli Klient lub Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z punktów niniejszej Polityki Prywatności, nie powinien korzystać za strony www.webhosting1st.com oraz nie powinien zamawiać jakichkolwiek usług od Usługodawcy.

11. Kontakt.

W razie jakichkolwiek niejasności lub pytań odnośnie niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o w tej sprawie.

12. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.